Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2018. július 30-tól

(Letölthető, nyomtatható változat)

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Könyvmarket Bt. (székhely: 8000 Székesfehérvár Rigó u. 65 fszt. 2., nyilvántartási szám: 07-06-016316, adószám: 26387419-2-07) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozó adatvédelmi és adatkezelési állásfoglalását.

Könyvmarket Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.konyvmarket.hu webshop (a továbbiakban: Webshop) működtetése során a Webshopra látogatók, a Webshopba regisztrálók, illetve vásárlók, (a továbbiakban Felhasználók) adatait kezeli.

A Szolgáltató a 07-06-016316 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint (TEÁOR: 4791) csomagküldő, internetes kiskereskedelmet folytat.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi, illetve papír alapú feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Könyvmarket Bt.

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Rigó u. 65 fszt. 2.

Telefonszám: +36 70 533 4559

Email cím: info@konyvmarket.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122811/2017

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Vásárlás és regisztráció.

A regisztráció és/vagy vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím
 • jelszó (csak regisztrációnál)
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, opcionálisan adószám)
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 • Vendég felhasználó esetén a profil létrehozásának dátuma.
 • Regisztrált felhasználó esetén a profil létrehozásának kezdő dátuma.
 • Csak regisztrált felhasználóknál bármilyen adatmódosítás dátuma.
 • Hírlevélre feliratkozáskor a felhasználó IP címe.
 • Hírlevélre feliratkozás dátuma.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. Cookie (Süti)

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a cookie-k a rendszer működéséhez és kényelmes használatához szükségesek. Marketing célokra nem használunk cookie-t, így az oldalainkon tett látogatások során sem célzott hirdetést, sem követő reklámokat (remarketing) nem fog kapni a Felhasználó.

Az általunk használt Cookie-k a következők:

 • Cookie indításának dátuma
 • Az oldalon használt nyelv
 • Az oldalon használt valuta, pénznem
 • Az utoljára listázott/megnézett termékkategória
 • A kosár(-fül) kinyitott vagy bezárt állapota
 • Az utoljára megnézett termék
 • Az utoljára aktív kívánságlista
 • Az ÁSZF státusza (bepipált vagy sem a rendelési lapon)
 • A vendég/látogatói azonosító (ha ő nem regisztrált vagy nincs belépve)
 • A vendég/látogatói azonosítóhoz tartozó kapcsolódás
 • A regisztrált felhasználói azonosító (csak ha be van jelentkezve)
 • A regisztrált felhasználó kereszt-, és vezetékneve
 • A regisztrált belépési státusz (ha belépett)
 • A regisztrációhoz tartozó jelszó (visszafejthetetlen MD5-tel és egy egyedi sütiazonosítóval kódolt)
 • A regisztrációhoz tartozó e-mail cím (amivel belépett)
 • Az aktuális kosárazonosító
 • Cookie elfogadásról szóló cookie
 • Facebook cookie (A Page pluginhez)
 • Google Analytics cookie (A Google Analytics statisztikához szükséges adatokat tárolja)

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fenti cookie-kat elhelyezze a számítógépén, használjon privát böngészést az alábbiak szerint:

 • Firefox: Privát böngészés (CTRL+SHIFT + P)
 • Chrome: Inkognitó mód (CTRL+SHIFT + N)
 • Edge (Internet Explorer): InPrivate böngészés (CTRL+SHIFT + P)

Privát vagy inkognitó módban egyik böngésző sem menti az alábbi adatokat:

 • meglátogatott oldalakat
 • sütiket
 • kereséseket
 • ideiglenes fájlokat

3.4. Hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.konyvmarket.hu oldalon általános hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Könyvmarket Bt részére:

 • Email cím

Továbbá ezzel kapcsolatban rögzítésre kerülő adatok:

 • Feliratkozás dátuma
 • IP cím

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1.

Az adatkezelésre a www.konyvmarket.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Webshop) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Webshop használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webshop használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2.

Az adatkezelés célja a Webshopban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve, ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldése céljából használja fel.

4.3.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikai okokból, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme érdekében történik.

4.4.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2.

A naplózott adatokat évente 2x manuálisan töröljük és a fél évnél régebbi adatok kerülnek törlésre. Ha egy Felhasználó ettől korábban kérte személyes adatai törlését, akkor azok a naplózott adatokból is törlődnek.

5.3.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5.4.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1.

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2.

A rendelések teljesítése, könyvelési feladatok és az informatikai rendszer megfelelő működése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

szállítmányozási tevékenység

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

vásárlói vélemények gyűjtése

Icon Media Kft.

6000 Kecskemét, Pásztor u. 17.

tárhelyszolgáltatói, rendszergazdai tevékenység

6.3.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

6.4

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van lekérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A személyes adatok lekérését a regisztrált felhasználók a saját fiókjukon belül a Személyes Adatok menüponton belül kérhetik le PDF vagy CSV formátumban.

7.2.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Könyvmarket Bt. 8000 Székesfehérvár Rigó u. 65. fszt. 2.

E-mail: info@konyvmarket.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Webshopban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5.

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6.

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, TÁJÉKOZTATÓ E-MAIL

8.1.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával (checkbox), a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli (e-mail cím).

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve (Fiók/Személyes információk) is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1.

Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az aktivitásról gyűjtött adatokat statisztikai okokból tároljuk.

9.2.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználó Webshop felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a Webshop további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Webshopon biztosított módon.

Székesfehérvár, 2018. július 30.